Skip to main content
13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim

13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

Organizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. w październiku 2016 r. jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów plastyków z Polski i zagranicy. Stwarza to możliwości porównawcze, które pozwolą usytuować nasze osiągnięcia w dziedzinie plastyki na szerszym tle sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarantem wysokiego poziomu artystycznego pokonkursowej wystawy. Dlatego też zachęcamy Państwa do czynnego w nim uczestnictwa, zwłaszcza, że dotychczasowe konkursy legitymowały się wysokim prestiżem w polskim środowisku plastycznym. Przesyłając niniejsze zaproszenie pozostajemy w przekonaniu, że zechcą Państwo wziąć udział w naszym 13. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.

Organizatorzy

The 13th International Autumn Salon of Art

Organized by the BWA Gallery in Ostrowiec Swietokrzyski i October 2016 is the review of most interesting of the creative aspirations of fi ne arts artists from Poland and abroad. This event creates the possibility of comparative studies, which will place our achievements on European fine arts’ broader background. Terms defi ned in the rules of competition are the guarantee of the high artistic level of post-competition exhibition. We encourage you to participate acitively in it, especially that the previous competitions were characterized by high prestige among Polish art representatives. Dear friends, by submitting this invitation we are convinced that you wish to take part in our 13th INTERNATIONAL AUTUMN SALON OF ART.

Good luck, Organizers

2 thoughts to “13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki”

  1. Dzień dobry, czy ktoś z Państwa orientuje się gdzie mogę znaleźć listę prac zakwalifikowanych na 13 salon sztuki ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content