Skip to main content

14. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – nagrodzeni / awarded

Jury 14. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki w składzie:
Prof. zw. dr hab. Sławomir Marzec – Przewodniczący Jury
Prof. zw. dr hab. Stanisław Białogłowicz
Prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski
Dr hab. Adam Pociecha, Prof. ASP
Prof. zw. dr hab. Tomasz Sikorski
 
w dniu 15 września 2019 r. przyznało następujące nagrody:
Grand Prix 14. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki otrzymała Bożena Klimek-Kurkowska za zestaw prac OS, żużel, ceramika, masa papierowa, trociny, 170 x 280 cm, 120 x 75 cm
II Nagroda – Magdalena Libero za prace Bez tytułu II z cyklu Matka, akryl i kredka na płótnie, 50 x 50 cm, Bez  tytułu III z cyklu Matka, akryl i kredka na płótnie, 50 x 50 cm
III Nagroda – Wojciech Mendzelewski za pracę Generatory, sizal, 250 x 60 x 400 cm
Jury postanowiło również przyznać dwie nagrody pozaregulaminowe:
Wyróżnienie – Marek Andała za pracę Wyjście, pastel olejny, 30 x 95 cm
Wyróżnienie – Joanna Mlącka za pracę Ogród, olej na płótnie, 165 x 200 cm
 
Serdecznie gratulujemy Laureatom!

 
Jury of the 14th International Autumn Salon of Art in the composition:
Prof. zw. dr hab. Sławomir Marzec – Chairman of the Jury
Prof. zw. dr hab. Stanisław Białogłowicz
Prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski
Dr hab. Adam Pociecha, Prof. ASP
Prof. zw. dr hab. Tomasz Sikorski
 
awarded the following prizes on 15 September 2019:
The Grand Prix of the 14th International Autumn Salon of Art was awarded to Bożena Klimek-Kurkowska for a set of OS works, slag, ceramics, pulp, sawdust, 170 x 280 cm, 120 x 75 cm
 
II Prize – Magdalena Libero for her work Untitled II from the series Mother, acrylic and crayon on canvas, 50 x 50 cm, Untitled III from the series Mother, acrylic and crayon on canvas, 50 x 50 cm
III Prize – Wojciech Mendzelewski for his work Generator, sisal, 250 x 60 x 400 cm
The jury also decided to award two extra-statutory prizes:
Distinction – Marek Andała for his work Output, oil pastel, 30 x 95 cm
Distinction – Joanna Mlącka for her work Garden, oil on canvas, 165 x 200 cm
Congratulations to the winners!
 

Uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom / the official opening of the exhibition and the award ceremony.

13 grudnia 2019 o godz.17.00 / December 13, 2019, 5 p.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content