Skip to main content

Karol Kisiel

Urodzony w 1990 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest fotografem, twórcą filmów, operatorem filmowym i grafikiem  komputerowym. Ukończył Akademię Fotografii w Warszawie. Studiuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Strona internetowa artysty: http://cargocollective.com/karolk

Skip to content