Skip to main content

Karolina Magdalena Kozieł

Urodzona 1987 roku w Kielcach. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach –specjalność tkanina artystyczna oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – specjalność malarstwo sztalugowe. Dyplom magisterski (2012) ,,Opowieść o kobiecie” w pracowni prof. zw. Ewy Pełki. w trakcie studiów uczestniczyła w wymianie studenckiej Erasmus/Sokrates w Bari, Włochy. Obecnie doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (program MOST). Wystawy w Polsce oraz za granicą (Włochy, Ukraina). Działania artystyczne z zakresu malarstwa, video-artu, rzeźby, instalacji, porcelany, fotografia.

Strona internetowa artystki: http://karolina-magdalena-koziel.pl/

Skip to content