Skip to main content

Mariusz Swat

Ur. w 1970 roku w Ostrowcu Św. Od 1983 roku związany z Państwowym Ogniskiem Plastycznym. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Krajowe Centrum Kultury Niewidomych: plenery, warsztaty, wystawy i konkursy. Laureat wielu nagród i wyróżnień. w 1995 r. na IV Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej zdobył III miejsce. Rok później otrzymał dyplom „Malarza scen erotycznych”. Na swoim koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uprawia malarstwo i rysunek.

Skip to content