Skip to main content

Stanisław Sudnik

Ur. w 1921 roku. Zmarł w 2017 roku.

Był absolwentem Wydziału Projektowania Zieleni na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Od 1946 r. Fotografował Ostrowiec Św., przyglądając się przemianom jakie zachodziły w mieście.
Pracował jako kierownik w Zakładzie Obsługi Zieleni. Od 1952 roku był współorganizatorem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Współtworzył Grupę 10 oraz wyodrębnioną
z niej Grupę V oraz Grupę 10×10 przy Kieleckiej Delegaturze ZPAF. W 1986 r. dołączył do Związku Polskich Artystów Fotografików.. Reprezentował Kielecką Szkołę Krajobrazu.

Fotografował krajobrazy, zachwycał się pięknem przyrody. Zwracał uwagę na architekturę i zabytki. Był artystą uważnym i  wrażliwym.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.

Był laureatem wielu nagród i odznaczeń, otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Medal 40-lecia ZPAF. Uhonorowany przez ówczesnego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content