Skip to main content

Tadeusz Szypowski

Ur. w1935 r. w Ostrowcu Św. Ukończył Państwowe Liceum Technik Teatralnych w Warszawie – spec. scenografia. w roku 1986 uzyskał bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w dziedzinie malarstwa i rysunku – wydane przez ministerstwo kultury i sztuki. Jest członkiem ZPAP (Oddział w Kielcach). Udział w wystawach: 29 wystaw indywidualnych, 58 wystaw zbiorowych, m.in. „Przedwiośnie” (od 1986 do chwili obecnej) BWA Bydgoszcz (Ogólnopolska Wystawa Malarstwa P.T. „AQUA FONS VITAE”), BWA Sandomierz „Porównania” 2000, 2001 r., BWA Ostrowiec Św. „Salon Jesienny” (od 1996 do chwili obecnej), poplenerowe wystawy BWA Kielce.

Skip to content