Skip to main content

Tomasz Kandyba

Absolwent Instytutu Wychowania Artystycznego w Lublinie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Hermana w 1991 r. Od 1993 r. pracownik dydaktyczny w Państwowym Ognisku Artystycznym w Ostrowcu Św. (obecnie dyrektor tej placówki, która zmieniła nazwę na Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa sztalugowego, rysunku i fotografii.

Skip to content