Skip to main content

Wojtek Mazan

Urodzony w 1981 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Fotograf,  archiwista-pasjonat, aktywista. Mieszka i pracuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Założyciel i lider Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki, w ramach którego realizuje  projekty artystyczne łączące fotografię i historię lokalną. Autor wystaw: „Pozdrowienia z Ostrowca”, „Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. – historia mówiona”, „Amo, amare”. Współpracuje z Krytyką Polityczną.

Strona internetowa artysty: http://wojtekmazan.tumblr.com/

Skip to content