Skip to main content

Zofia Pająk

Urodzona w 1932 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studia plastyczne z tytułem magistra ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydz. rysunku, malarstwa, grafiki i rzeźby. Była wieloletnim wykładowcą metodyki wychowania plastycznego, rysunku i malarstwa w Studium Nauczycielskim w Ostrowcu Św. Od powstania „Grupy 10” w Ostrowcu była jej czynnym członkiem uczestnicząc we wszystkich wystawach malarstwa na terenie naszego miasta i w innych, takich jak: Warszawa, Kazimierz n.Wisłą, Zamek Książ, Lublin, Nowy Sącz. Indywidualne wystawy: Ostrowiec, Warszawa, Kraków, Łódź, Lublin, Niemcy – Heppenheim. Jej liczne prace malarskie znajdują się w prywatnych domach kolekcjonerów w Niemczech: Berlin, Essen, Heppenheim, – w USA: Dayton, Toronto, w Kanadzie, Nowej Zelandii, Francji, Kosowie, Tajlandii.

Skip to content