Skip to main content
Air and ground control - baner

GROUND & AIR CONTROL /// PAULINA PTASZYŃSKA, BARTOSZ POSACKI

GROUND & AIR CONTROL
Paulina Ptaszyńska, Bartosz Posacki


Wernisaż 28 stycznia 2022, g. 18.00
Oprowadzanie autorskie po wystawie 29 stycznia, godz. 11.00

Finisaż 25 lutego 2022, g. 19.00


Wirtualny spacer po wystawie

Ground & air control to projekt łączący dwie wystawy indywidualne, artystki i artysty związanych z Opolem, Pauliny Ptaszyńskiej i Bartosza Posackiego, w różny sposób eksplorujących tematy związane z wzajemnym wpływem na siebie świata i jednostki. To także prowadzona synchronicznie opowieść o czasie i zmianie, o tym co trwałe i ulotne. Projekt w najszerszym ujęciu lokuje się w obszarze granicznym na styku sztuki i nauki, jest refleksją nad wzajemnym oddziaływaniem ludzi z fizyką i chemią atmosfery, z materią nieożywioną i biosferą. Zjawiska z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii występują tu jako inspiracje i fascynacje artystyczne, a oglądane z tej perspektywy mogą być przyczynkiem do szerszego ale równocześnie czulszego spojrzenia na otaczający świat.

Paulina Ptaszyńska

Paulina Ptaszyńska
Urodzona w 1986 r. w Ząbkowicach Śląskich. W 2011 r. uzyskała stopień magistra o specjalności projektowanie graficzne i nowe media w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Opolskim. W 2020 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się działaniami z zakresu nowych mediów, instalacją multimedialną, fotografią i projektowaniem graficznym. Jej działania artystyczne w ostatnich latach koncentrują się wokół zagadnień związanych z obszarami granicznymi między sztuką a nauką. Wspólnym mianownikiem większości jej projektów są: fenomen światła i inspiracja światem fizycznym, a także refleksja nad ludzką percepcją i poznaniem rzeczywistości. Badanie potencjału percepcyjnego światła oraz oscylacja pomiędzy rzeczywistymi, a abstrakcyjnymi systemami zjawisk, stanowią klucz interpretacyjny jej prac. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Czechy, Holandia, Niemcy, Rumunia, Włochy, USA). Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Pełni funkcję zastępczyni dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych a także współtworzy pracownię multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Bartosz Posacki

Bartosz Posacki
Urodzony w Opolu w 1976 roku. Jest absolwentem opolskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz. Dyplom z zakresu projektowania architektury wnętrz oraz aneks z malarstwa obronił w 2001 roku. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (promotor prof. Andrzej P. Bator). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Związany z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego gdzie obecnie pełni funkcję dziekana. Od 2001 roku brał udział w ponad 100 wystawach w Polsce i za granicą, między innymi w USA, Niemczech, Czechach, Holandii, Włoszech, Francji, Rumunii i Ukrainie. Zajmuje się działaniami z zakresu nowych mediów; w tym instalacją i obiektem multimedialnym, performansem audio-wizualnym, scenografią multimedialną, a także grafiką i projektowaniem graficznym.


Relacje w wernisażu:


Wystawa czynna do 28 lutego 2022 r.

Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Św.

Godziny otwarcia galerii i ceny biletów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content