Skip to main content

Konkurs artystyczny dla młodzieży “NOWA NORMALNOŚĆ”

Wyniki konkursu “Nowa Normalność” – BWA Ostrowiec Świętokrzyski


Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza KONKURS ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIEŻY p.t. “NOWA NORMALNOŚĆ”.

Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej odnoszących się do tematu konkursu „Nowa Normalność”, rozumianej jako obecna i przyszła nowa sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19.

Jak wygląda Twój dzień powszechni w pandemii?
Jak oceniasz zmiany, które spowodowała w naszym życiu pandemia?
Jak będzie wyglądała codzienność po pandemii?
Oto kilka tropów interpretacyjnych tematu konkursu, którymi może podążyć uczestnik.

Konkurs ma charakter powiatowy i jest skierowany do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat zamieszkałych w powiecie ostrowieckim i/lub uczących się w szkole działającej na tym terenie.

Prace plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek), fotograficzne czy filmowe odpowiednio opisane należy dostarczyć do BWA Ostrowiec do 16 czerwca 2021. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się 23 czerwca w Ostrowieckim Browarze Kultury.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu, Wojtek Mazan (tel. 885 222 122, e-mail: promocja@bwa.ostrowiec.pl).


REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. Cele konkursu

 • Promowanie i kształtowanie takich wartości ogólnoludzkich jak wrażliwość, odpowiedzialność i zdrowy tryb życia.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat pandemii i jej społecznych kosztów.
 • Przegląd twórczych postaw młodzieży powiatu ostrowieckiego.

 III. Zasady i warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy
  Konkurs ma charakter powiatowy i jest skierowany do młodzieży w wieku od 12 do 19 lat zamieszkałych w powiecie ostrowieckim i/lub uczących się w szkole działającej na tym terenie.
 • Tematyka
  Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej  odnoszących się do tematu konkursu „Nowa Normalność”, rozumianej jako obecna i przyszła nowa sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19.

  Organizator proponuje kilka tropów interpretacyjnych tematu konkursu, którymi może podążyć uczestnik:

           1. Jak wygląda Twój dzień powszechni w pandemii? Pokaż jak zmieniły się twoje przyzwyczajenia spędzania czasu wolnego, warunki edukacji, relacje z bliskimi i przyjaciółmi.

           2. Jak oceniasz zmiany, które spowodowała w naszym życiu pandemia? Co oceniasz negatywnie? Czy widzisz w tych zmianach jakieś pozytywne strony? Swoje oceny pokaż na przykładzie najbliższego otoczenia.

            3. Jak będzie wyglądała codzienność po pandemii? Czy wrócimy do tego jak było dawniej czy może nastanie nowa normalność? Pokaż jak wyobrażasz sobie świat po pandemii.

 • Technika
  Do konkursu można zgłosić:
  – prace plastyczne (malarstwo, grafika, rysunek),
  – prace fotograficzne,
  – prace filmowe.

  Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna, np.: olej, akryl, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, grafika komputerowa, monotypia, kolaż itp. Dopuszczalne są także rzeźby i kompozycje przestrzenne. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  Prace plastyczne powinny być zapakowane i zabezpieczone. Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek „NOWA NORMALNOŚĆ”.

  W przypadku fotografii istnieje możliwość złożenia do konkursu do pięciu zdjęć, ale tylko w wypadku, gdy stanowią one spójny cykl.
  Grafiki komputerowe, fotografie i filmy mogą być wysłane do Organizatora przez Internet. Plik powinien być podpisany nazwiskiem autora.

  Prace filmowe mogą mieć różnorodną formę: film dokumentalny, fabularny, animowany, poklatkowy. Filmy należy zgłosić w formacie mp4. Plik powinien być podpisany nazwiskiem autora.
  Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach.

 • Identyfikacja pracy plastycznej
  Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane. W przypadku prac wysłanych przez Internet, opis powinien zostać przesłany mailem
  Dane do podania:
  – imię i nazwisko autora/autorów
  – tytuł pracy
  – wiek autora/autorów
  – numer telefonu, e-mail
  – (opcjonalnie) imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie np. rodzica, cioci, wujka, nauczyciela, instruktora itd.
 • Termin i miejsce nadsyłania prac
  Prace należy dostarczyć lub przesłać do 16 czerwca 2021 roku do godziny 15.00
  Pracę można dostarczyć osobiście (wtorek – piątek 9.00-15.00), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać przez Internet. W sytuacji, gdy praca – filmowa czy fotograficzna – jest dużym plikiem, polecamy platformę do przesyłu danych Wetransfer https://wetransfer.com/

  Nasz adres:
  Biuro Wystaw Artystycznych
  ul. Siennieńska 54
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  promocja@bwa.ostrowiec.pl

  Liczy się termin dostarczenia przesyłki do galerii BWA a nie data stempla pocztowego. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.

 • Informacja i wyjaśnienia
  Informacji i wyjaśnień udziela opiekun konkursu Wojtek Mazan,
  885 222 122, e-mail: promocja@bwa.ostrowiec.pl
  Informacje dotyczące znajdują się na stronie internetowej BWA Ostrowiec: www.bwaostrowiec.pl

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

 Jury powołane przez organizatora przyzna trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe i dwa wyróżnienia. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 20 czerwca 2021 r.

Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się
23 czerwca 2021 na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54.

 V. Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu, RODO i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich.
 • Zgłoszenie prac oznacza udzielenie Organizatorowi zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie pracy lub jej reprodukcji na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych, na których Organizator posiada konto.
 • Złożenie pracy przez uczestnika Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content