Skip to main content
Wodne zabawy konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny “WODNE ZABAWY BEZ OBAWY”

REGULAMIN KONKURSU  „WODNE ZABAWY BEZ OBAWY”

Organizatorem konkursu jest:
Biuro Wystaw Artystycznych ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel: 41 263 20 48, e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl

Współorganizatorami konkursu są:
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Biuro Prezydenta ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel: 41 26 72 130, e-mail: agnieszka.batog@um.ostrowiec.pl
 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11 tel: 41 24 75 500, e-mail: konkurs@mosir.ostrowiec.pl 

 Miejskie Centrum Kultury ul. Aleja 3-go Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel: 41 247 65 80, e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1. pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
2. wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
3. kształtowanie poczucia estetyki
4. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
5. popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
6. profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego w czasie lata.

§2 Przebieg Konkursu

I. TECHNIKA
Do konkursu można złożyć prace na podłożu płaskim.
  Nie będą przyjmowane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny itp. Technika wykonania pracy jest dowolna, np.: tempera, akwarela, pastel, tusze kolorowe, ołówek, węgiel, linoryt, drzeworyt, monotypia, collage itp. Dopuszczalny wymiar prac: min. A4, max A3. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Prace grupowe nie będą oceniane. Prosimy nie oprawiać i nie rolować prac. Prace powinny być zapakowane i zabezpieczone. Prace dostarczane bez opakowania nie będą przyjmowane. Na opakowaniu prosimy koniecznie umieścić dopisek „WODNE ZABAWY BEZ OBAWY”.

II. IDENTYFIKACJA PRACY PLASTYCZNEJ Prace muszą być na odwrocie czytelnie opisane: – imię i nazwisko autora – wiek autora –  adres placówki, numer telefonu – imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.  Opis pracy przysłanej indywidualnie: – imię i nazwisko – wiek – adres zamieszkania, telefon, e-mail – imię i nazwisko opiekuna, który zachęcił do wzięcia udziału w konkursie (np. rodzica, nauczyciela, instruktora itd.).

III. TERMINY I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC Pracę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Nie liczy się data stempla pocztowego, ale termin dostarczenia przesyłki do naszego ośrodka. Prosimy więc o odpowiednio wcześniejsze nadanie paczek na poczcie i zwrócenie uwagi na opóźnienia w dostarczaniu przesyłek. Prace należy dostarczyć lub zgłosić do 28 lipca 2017 roku do godziny 17.00.

IV. INFORMACJA I WYJAŚNIENIA Informacji i wyjaśnień udziela Organizator pod nr tel. 41 263 20 48 (w godz. 9-16), e-mail: sekretariat@bwa.ostrowiec.pl. Informacje dotyczące konkursu i laureatów regularnie pojawiają się na stronie internetowej  BWA Ostrowiec: www.bwaostrowiec.pl.

§3 Nagrody

1. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 równorzędne nagrody w każdej kategorii wiekowej w postaci imiennych Honorowych Biletów Prezydenta dla dwóch osób uprawniające do bezpłatnego wstępu na odkryte baseny w sezonie letnim 2017. Kategorie wiekowe: 5-9 lat, 10-15 lat, 16-18 lat.
2. Wręczenie nagród odbędzie się oraz ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu otwarcia odkrytych basenów.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.
2. Organizator oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą wykorzystane jedynie w celach informacyjnych dotyczących konkursu. Jednocześnie uczestniczący w jakikolwiek sposób w konkursie (jako autor prac lub opiekun) zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących konkursu.
3. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content