Skip to main content

ZAKWALIFIKOWANI / QUALIFIED

Jury w składzie: / The Jury consisting of:

prof. Antoni Janusz Pastwa – ASP Warszawa, prof. Rafał Strent – ASP Warszawa, prof. Adam Styka – ASP Warszawa, prof. Stanisław Tabisz – ASP Kraków i prof. Adam Wsiołkowski – ASP Kraków

dokonało przeglądu dokumentacji 423 prac, nadesłanych przez 164 artystów. Po obradach Jury do wystawy
13. Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki zakwalifikowało 185 prac 111 artystów.
review the documentation of 423 works submitted by 164 artists. After deliberations the Jury qualified 185 works of 111 artists for the exhibition of 13th International Autumn Salon of Art.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC LIST OF QUALIFIED ARTWORKS

One thought to “ZAKWALIFIKOWANI / QUALIFIED”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content