Skip to main content
Józef Wilkoń, Waldkonzert

“Polska ilustracja dla dzieci- wystawa ilustracji książkowej ze zbiorów BWA w Zamościu

Wystawa pt. „Polska ilustracja dla dzieci” otwarta zostanie 6 maja o godzinie 18.00 w BWA Ostrowiec. Duża zbiorowa wystawa zaprezentuje ostrowieckiej publiczności klasykę polskiej ilustracji książkowej dla najmłodszych. Wśród blisko pięćdziesięciu zaprezentowanych artystów pojawiają się prace wybitnych polskich ilustratorów, m.in.: Szancera, Butenki, Strumiłło, Wilkonia. Wystawa czynna do początku czerwca będzie gratką nie tylko dla dzieci ale i dla dorosłych, którzy wychowali się na książkach ilustrowanych przez „polską szkołę ilustracji”.

O tym, że ilustracja książkowa spełnia ważną kulturową rolę, niech świadczy fakt, że książka stanowi często pierwszy kontakt młodego człowieka ze sztuką. Ważne to i trudne zadanie: podsunąć dziecku wzorzec piękna w taki sposób, aby poruszyć delikatne struny nie wyrobionej jeszcze wrażliwości estetycznej, a równocześnie przybliżyć mu świat rzeczywisty czy baśniowy. w powojennej Polsce – dzięki takim rysownikom i pedagogom jak Michał Bylina czy Jan Marcin Szancer – ilustracja książkowa dla dzieci przeżywała swój renesans. w latach 60. XX wieku pojawił się termin „polska szkoła ilustracji”. Oryginalny styl polskiej ilustracji dostrzeżono w skojarzeniu malarstwa i plakatu. z malarstwa czerpano nowatorskie rozwiązania a z plakatu – skrót myślowy, oszczędną, aluzyjną wypowiedz oraz całościowe i przemyślane traktowanie wszystkich elementów książki. Prawdziwymi mistrzami sztuki ilustracji stali się: Antoni Boratyński, Bohdan Butenko, Stasys Eidrigevicius, Edward Lutczyn, Olga Siemaszko, Janusz Stanny, Andrzej Strumiłło czy Józef Wilkoń. To oni wraz z dziesiątkami innych artystów swoimi ilustracjami kształtowali wyobraźnię milinów dzieci. Wszystkim przyświecał cel – przekład języka słownego w obrazowy. i choć przybyli z różnych dyscyplin sztuki: z malarstwa, grafiki czy plakatu, często dawali dowody, że obrazem można przekazywać głębiej niż słowem.

Pod koniec lat 80. i w latach 90. polska ilustracja książkowa przeżywała kryzys, spowodowany najpierw poważnym kryzysem gospodarczym, który przełożył się na znaczne pogorszenie poligrafii a następnie przez zalew ilustracji a’la Disney. w ostatnich latach jesteśmy świadkami powrotu złotej passy polskiej ilustracji dla dzieci – pojawili się nowi, wybitni ilustratorzy, powstały nowe wydawnictwa. Dowodem na to jest wystawa w Zachęcie czyli najważniejszej galerii w Warszawie, na której prezentowana jest właśnie współczesna ilustracja książkowa dla dzieci.

Ostrowiecka wystawa „Polska ilustracja dla dzieci” jest szerokim przekrojem ilustracji książkowej drugiej połowy XX wieku. Blisko dziewięćdziesiąt ilustracji składające się na wystawę pochodzi ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska. w ramach wystawy przewidziano program edukacyjny. Dla grup zorganizowanych dzieci i młodzież uczącą się proponowane są warsztaty graficzne „Baśniowy styropianodruk – prezent dla mamy i taty”. A w dniach 14 – 16 maja odbędą się warsztaty fotograficzno-edytorskie dla zaawansowanych. Szczegóły na stronie: www.bwa.ostrowiec.pl lub pod numerem tel. 41 263 20 48.

Wojtek Mazan

4 thoughts to ““Polska ilustracja dla dzieci- wystawa ilustracji książkowej ze zbiorów BWA w Zamościu”

  1. Dzień dobry,
    W tekście pojawiło się kilka błędów w nazwiskach. Jan Marcin Szancer, a nie Maria, Stasys Eidrigevicius i Edward Lutczyn. Pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content