Skip to main content
Jedlikowski Marcin malarstwo

Marcin Jedlikowski

Ur. w 1985 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. w latach 1999-2003 uczęszczał do Państwowego Ogniska Plastycznego. w latach 2005-2010 studiował na krakowskiej ASP im. J. Matejki na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w 2010 r. w pracowni prof. Leszka Misiaka. Od 2007 roku członek Stowarzyszenia Kulturotwórczego Nie z tej Bajki a od 2008 roku także członek krakowskiej Grupy Artystycznej STRUPEK. W 2016 roku w BWA Ostrowiec odbyła się jego indywidualna wystawa pt. “Tumultum”.

Skip to content