Skip to main content
15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki - BWA Ostrowiec

15. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – ogłoszenie konkursu

(for English scroll down)

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki. Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy. Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału. Przesyłając niniejsze
zaproszenie, jesteśmy przekonani, że zechcą Państwo wziąć udział
w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.

OrganizatorzyGallery of the Art Exhibition in Ostrowiec Swietokrzyski in 2021 organizes the 15th International Autumn Salon of Art. It will be presented in the revitalized, splendid exhibition space of the BWA Gallery, consisting of 461 m2.
The competition is a review of the most interesting creative attitudes of artists from Poland and abroad. It provides a comparative opportunity to situate our achievements in the visual arts in the broader context of European art. The conditions of the competition specified in the regulations are a guarantee of high artis-tic level of the post-competition exhibition. We encourage you to actively participate in it. By sending this invitation, we are convinced that you will want to take part in the 15th International Autumn Salon of Art.

OrganizersOne thought to “15. MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – ogłoszenie konkursu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content